A kongresszusról
Előadók, közreműködők
Szervezők
Program
Kapcsolódó események
Támogatók, együttműködő partnerek
Támogatókat várunk
Helyszín és praktikus információk
Sajtó
Dokumentáció
Hasznos linkek

Dokumentáció


A nők és férfiak egyenlősége demokratikus érték, mely kulcseleme a modern, igazságos társadalmaknak. Az itt egybegyűjtött nemzetközi és hazai dokumentumok (egyezmények, ajánlások, kapcsolódó jelentések) illusztrálják a nők és férfiak társadalmi egyenlőségéért folytatott munka fontosságát, eredményeit és kihívásait. A tartalom folyamatosan bővül.

Az ENSZ CEDAW Egyezménye (1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban
elfogadott egyezmény kihirdetéséről)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=5238.7805

Alternatív jelentés az ENSZ CEDAW Bizottságához Magyarország hetedik és nyolcadik összevont időszakos jelentésének felülvizsgálatához kapcsolódóan. 2013. január. Készítette a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és az Európai Roma Jogok Központja

http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2013/03/Noi-Erdek-ERRC-UN-CEDAW-Alternat%C3%ADv-Jelent%C3%A9s-1.pdf

 

Az ENSZ CEDAW Bizottsága: Magyarország összevont hetedik és nyolcadik időszakos jelentésével kapcsolatban a Bizottság ötvennegyedik ülésén (2013. február 11-március 1.) elfogadott záró észrevételek (a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség által készített fordításban)  

http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2013/03/ENSZ-CEDAW-Zaro-Eszrevetelek-Magyarorszag-2013-2.pdf

 

Az Európa Tanács Egyezménye a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról (Isztambuli Egyezmény)

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf

 

ENSZ Közgyűlés Emberi Jogi Tanács: A Kisebbségi Ügyek Fóruma negyedik ülésének ajánlásai: a kisebbségi nők és lányok jogainak biztosítása (2011. november 29-30.)

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session4.aspx